Nowy system biblioteczny MAK+ coraz bliżej pełnego wdrożenia! Od dziś kolejny dział - Wypożyczalnia dla Dorosłych na ul. Zamkowej przechodzi na nowy system.

Przejście działu dla dorosłych na nowy system biblioteczny MAK+ jest dla nas wielkim osiągnięciem. Najliczniejszy dział w bibliotece głównej został z sukcesem przystosowany do nowego systemu MAK+, stając się uwieńczeniem ponad rocznej pracy bibliotekarzy. Tym samym Wypożyczalnia dla Dorosłych dołączyła do działów już uprzednio działających w systemie MAK+: Wypożyczalni dla Dzieci i Młodzieży (ul. Zamkowa), Czytelni dla Dorosłych (Zamkowa), Filii nr 4 (ul. Świętokrzyska) oraz Filii nr 2 (ul. Łyskowskiego). Jedyną placówką działającą wciąż w starym systemie jest obecnie Filia nr 1 (ul. Wyspiańskiego) - nasza największa filia, a więc tym samym wymagająca największego wysiłku. Czytelnicy wypożyczający książki z Filii nr 1 oraz z pozostałych placówek będą więc jeszcze posiadali dwa konta - jedno w nowym, a drugie w starym systemie, do czasu, aż także Filia nr 1 przejdzie na nowy system. Mamy nadzieję, że nastąpi to jak najszybciej.

Ważne i przydatne: czytelnik, który raz zapisze się w nowym systemie (w którejkolwiek z placówek działających w nowym systemie) automatycznie jest zapisany we wszystkich innych placówkach. Oznacza to, że wraz z nowym systemem nie musimy zapisywać się za każdym razem oddzielnie w poszczególnych filiach i działach.